Verzia pre mobilné zariadenia
realizácie • štúdie • ľudia • kontakt
english

Rozhovory o architektúre
Darina Lalíková

Ľubo, čo pre teba znamená, keď sa povie dobrá architektúra? Aké musí byť architektonické dielo, aby si o ňom mohol povedať, že je to dobrá architektúra?

Urobiť dobrú architektúru je veľmi ťažké. Definovať, čo musí mať architektonické dielo, aby sme ho mohli považovať za príklad dobrej architektúry, je rovnako ťažké. Keď som sa pripravoval na tento rozhovor, bol som zvedavý čo hovoria iné známe osobnosti zo súčasnosti aj z histórie o tom, čo je dobrá architektúra. Napríklad Philip Johnson spomína sedem barličiek architektúry. Rozoberá to, čo môže pomôcť, alebo čo nám pomáha k tvorbe dobrej architektúry, čo je dobré a čo je zlé a rozoberá najmä svoj vzťah s Mies van der Rohe. Pozeral som si tieto texty a hľadal informácie, lebo mám problém s tým, ako to presne definovať. Ja som to nikdy nepotreboval definovať, ale vždy som to chcel urobiť. Urobiť dobrú architektúru. Preto je prirodzené, že som nikdy nehľadal verbálne vyjadrenie toho, čo je to dobrá architektúra. Ja som viac taký "pocitový". Z pocitov som hľadal dobrú architektúru. Čiže rovno poviem, neviem čo to je. Môžem si pomôcť rôznymi citáciami z histórie, z prác teoretikov, aj Pleskot o tom pekne píše, ale neviem, či sa vlastne chcem zaoberať verbalizáciou toho, čo je dobrá architektúra. Asi nie. Ja sa snažím robiť dobrú architektúru a hľadať a nachádzať ju.

...

Ktoré z tvojich diel pokladáš za najlepšie a prečo?

Každý z domov je mi blízky vždy niečím iným a pre mňa je to vždy osobný a citový vzťah. Ak by som ale predsa len mal povedať ktorý, nechýbal by tam Nitriansky kostol, Dom nábytku Atrium, Tatracentrum a niektoré rodinné domy. Vždy však začínajú pri takomto hodnotení prevládať vzťahové veci počas projektovania a výstavby. Napríklad pri Tatracentre som zažil najextrémnejšie polohy vzťahov, od krajne pozitívnych po extrémne negatívne. Pri tomto dome som prežil najviac vnútornej disciplíny a riešení s najmenším počtom kompromisov. Azda najviac som išiel za názorom, ktorý bolo treba presadiť u množstva skupín ľudí – či už to bol klient, investor, primátor, mesto, občania alebo architekti. Bolo to pre mňa veľké poučenie. Veľmi rád spomínam na spoločenstvo ľudí pri zrode evanjelického kostola v Nitre a tiež vynikajúci vzťah s majiteľmi rodinného domu "Hrozno".

Celý rozhovor (a mnoho viac) nájdete v knihe:
Rozhovory o architektúre, Ing. arch. Darina Lalíková, CSc.
Vydavateľstvo Eurostav, apríl 2010, ISBN 978-80-89228-24-9


©2017 Architektonická kancelária
Klasická verzia