Kancelárska budova "Panorama City", Bratislava (užšia architektonicko-urbanistická súťaž)
Ľubomír Závodný, Tomáš Auxt, Tomáš Bartko, Michal Bielik, Marek Takáč
2011

Urbanistické začlenenie kancelárskej budovy "Panorama City" pracuje s kontextom okolitej navrhovanej zástavby. Pri návrhu sme analyzovali zástavbu bloku Čulenova s jednotlivými investičnými zámermi v tejto časti, ktoré budú budúcimi susedmi novej budovy. Bezprostredným susedom okrem Tower 115 je rozostavaný Parkovací dom a najmä zámer dvojičiek bytových objektov "Panorama City".
Pri rozhodovaní o štruktúre zástavby parcely v kontexte s požiadavkami plošných nárokov sme preferovali urbanisticky odlišnú formu v území – teda nie výškovú dominantu. Racionálna dosková forma s ideálnou orientáciou východ – západ vytvára kompozičný doplnok bloku s Tower 115. Pre silnejší urbanistický výraz sme zvolili aj alternatívne riešenie B, ktoré blokovo spája a sceľuje rozostavaný Parkovací dom a vytvára tak celistvú a jednoznačnú novú mestskú líniu, ktorá nepríjma solitérnu charakteristiku tohto jednoznačného bloku "Panorama City". Jednoduchosť a efektivita pravdepodobne oceľovej konštrukcie umožní vytvoriť dvojpodlažné parkovacie plató, ktoré ponecháva bezproblémové a bezbariérové dopravné napojenie Tlačiarne Versus. V hlavnom objekte tak vzniká priestor pre logické využitie parterovej časti a ďalších nadzemných podlaží pre prenajímateľné plochy.
Dispozícia kancelárskej budovy je navrhnutá variabilne tak, aby bez problémov umožňovala členenie podlažia až na 4 rôzne veľké prenajímateľné priestory. Zo severnej časti je navrhnutá štandardná fasáda, z juhu, východu a západu je použitý elementárny prvok fasády s dvojplášťom so zabudovaným prvkovým systémom s medzivrstvou cca 25cm. Pri koncepčnom navrhovaní objektu sme vytvárali zámer "zelenej" budovy, tak aby pri certifikácii jedného z dvoch zavedených systémov spĺňala budova charakter A-čkovej budovy. I keď sa jedná o koncepčný návrh, sú v ňom prekonzultované optimalizácie obalových konštrukcií, technického prostredia s koncepčným návrhom a optimalizáciou systému vykurovania, vetrania, chladenia a ich automatickej regulácie z hľadiska vplyvu na energetickú efektívnosť, tepelnú pohodu, náklady a ekológiu. Bol braný ohľad na kvalitu vnútorného prostredia – hodnotenie a optimalizácia tepelnej, akustickej, zrakovej pohody a kvality vnútorného vzduchu v priamej väzbe na koncepciu obalových konštrukcií a techniky prostredia. Ďalším pohľadom pri návrhu bola udržateľnosť výstavby – hodnotenie a optimalizácia udržateľnosti budovy reprezentovanej certifikačnými systémami udržateľnej výstavby BREEAM a LEED, ktoré sami o sebe predstavujú efektívny nástroj integrovaného projektovania budov s cieľom minimalizovania negatívneho vplyvu na životné prostredie a maximalizovania dlhodobej hodnoty budovy.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS