Budova ústredia Slovenskej spotiteľne, a.s., Bratislava
Ľubomír Závodný, Dalibor Michalák, Michal Lang, Ondrej Pleidel
2005

Stvárnenie objektu vychádza z charkteru objektu, funkčnej náplne objektu ako aj samotného dispozično – prevádzkového riešenia. Prioritne sa však viazalo na filozofiu zvýraznenia bankového objektu – centrály. Objekt na strane jednej prezentuje svojim stvárnením a výrazom súčasný dizajn, na strane druhej sa však pokúša o jednoduchosť a racionalitu výrazu, ktorá je poeticky ozvláštnená plasticitou a dynamikou fasád.
Základné determinanty a limity územia, v ktorom sa objekt nachádza, sa premietli aj do prevádzkového riešenia areálu a dispozičného riešenia. Dvojica hmôt navrhovaného objektu je orientovaná pozdĺž Tomášikovej ulice – eliminoval sa vplyv nepriaznivej južnej strany – orientáciou oboch budov iba úzkymi hmotami fasády. Z hľadiska urbanistických priehľadov preferujeme vnímanie dvojhmoty z príjazdov od Rožňavskej a Vajnorskej ulice - štíhly decentný výraz z týchto strán.
V návrhu je zvýšený dôraz kladený na výhľady z budovy - objekty sa polohovo v maximálne možnej miere orientujú na najlepšie výhľady - karpatský masív s bratislavským televíznym vysielačom, komplex obchodno-administratívnych budov Polus City Center, vodná plocha – jazero Kuchajda. Spevnená plocha pred objektom je riešená zdvihnutým plató. Parter je riešený napriek filozofii uzavretosti bankovej centrály aktívny – nachádza sa tu banková pobočka a stravovacie zariadenie (jedáleň) a je zabezpečená urbanistická väzba na pešie komunikácie celej zóny. Priorita architektonického výrazu objektu je kladená na architektúru dvoch hmôt administratívy, zvýraznená je súhra racionality a poetiky obvodového plášťa – raster verzus dynamické vyloženie. V dispozičnom pôdorysnom riešení sú vytvorené vnútorné dvory, ktoré umožňujú prirodzené osvetlenie prevádzok podzemných podlaží a súčasne umožňujú ich bezpečnosť.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS