Bytový dom "Millenium Tower III", Bratislava (architektonická súťaž)
Ľubomír Závodný, Tomáš Bartko, Michal Bielik, Marek Takáč
2012

Navrhovaná zástavba tretej veže Polus City ukončuje súbor stavieb celého centra. K dvom vežiam administratívy pribudne tretia s bytovou funkciou. Z urbanistického hľadiska je veža bytového domu umiestnená v ideálnom prostredí. Tri strany možnej orientácie bytov vo veži sú kontaktované na ideálne svetové strany. Výhľady ponúkajú lukratívne zážitky. Najzaujímavejším a najhodnotnejším je orientácia na mesto, ktorá súčasne ponúka ideálnu orientáciu východ, juh a západ. Lineárna strana bytového domu je orientovaná do areálu športovísk bloku ulíc Bajkalská, Trnavská a Tomášikova. Tretia strana objektu je orientovaná na jazero Draždiak a ponúka skôr prírodné vizuálne kontakty. Štvrtá strana objektu, ktorá je orientovaná na strechu Polusu s jeho parkoviskom, má severozápadnú orientáciu. Tu sú umiestnené komunikačné priestory. Únikové schodiská a výťahy umožňujú vizuálne kontakty na masív Malých Karpát. Súčasne sú vnútorné komunikačné priestory presvetlené prirodzeným svetlom. Pôdorysné tvarovanie objektu bytovej veže reaguje na ponúknutú parcelu a akcentuje juhozápadnú stranu rozšírením hmoty tak, aby vzniklo kompozične príbuzné merítko ako má veža prvá. Evidentným zámerom tohto návrhu je dodržať výšku oboch veží a neprekračovať ju. Urbanistický akcent nesmie preberať bytový dom, ktorý je v zadnej pozícii celkovej štruktúry Polusu. Zadná veža IBM pôsobí robustnejšie a preto výraz bytového domu z tejto strany úmyselne zostáva štíhly a je v kontraste s touto vežou. Výškovo teda bytová veža reaguje na nižší blok hlavnej administratívnej veže.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS