Architektonická kancelária Ľubomír Závodný


Podmienky použitia
Všetky práva vyhradené. Akékoľvek tu publikované informácie (textové, obrazové, zdrojové texty, atď.) sa nesmú kopírovať, uchovávať v akejkoľvek forme na akomkoľvek médiu alebo inak používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníkov autorských práv. Tieto materiály môžu byť duševným vlastníctvom podľa Autorského zákona.


Texty k vybraným architektonickým dielam:
© I. Matušík, Henrieta H. Moravčíková, Ľ. Stacho, E. Stoličná, I. Vaško, Ľ. Závodný


Fotografie:
© H. Bakaljarová, P. Meluš, R. Müller, Ľ. Stacho, T. Škandík, Ľ. Závodný

Autori modelov:
G. Bliznakov, V. Detvaj, Ľ. Závodný


Upozornenie: Ak náš e-mail mienite použiť pre zaslanie vašej reklamnej alebo obchodnej ponuky, ktorá nebola z našej strany vyžiadaná, porušíte tým zákon č. 147/2001 Zb., zákon č. 610/2003 Zb. a Smernicu Európskej komisie 2002/58/EC o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v oblasti elektronických komunikácií.
©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS