Rodinný dom - Vila "Devín II", Bratislava - Devín
Ľubomír Závodný, Jana Švecková, Peter Vodrážka
spolupráca a autori interiéru: Daniel Priehoda, Juraj Sumbal
2009

Základné hmotové stvárnenie predstavuje zviazanie troch základných hmôt. Pôvodný prízemný dom so zobytnenou sedlovou strechou a dve prízemné pavilónové krídla, riešené novotvarom. Toto hmotové riešenie vychádza z historického urbanizmu, keď pôvodná hmota so sedlovou strechou má vytvárať zapojenie domu do pôvodnej štruktúry zástavby. Naopak, dve prízemné novo navrhované krídla rodinného domu, majú byť jasným vyjadrením vstupu novodobej architektúry do pôvodného prostredia. Celkový koncept riešenia územia mal vplyv aj na hmotové vytvarovanie objektu, ktoré má smerom do ulice čo najmenej narúšať svojim hmotovým a architektonickým stvárnením charakteristiku okolitého prostredia a susediacich objektov. Naopak, priečne dve prízemné hmoty sa vymykajú z jednoduchej pôdorysnej osnovy, čím sa akcentuje novodobá situácia v tomto prostredí, kde doposiaľ nestál žiadny objekt. Veľmi dôležitým priestorovým prvkom celej hmotovo - priestorovej skladby je átrium - patio, ktoré zvyšuje atraktivitu a intimitu vnútorných priestorov a zároveň umožňuje prienik osvetlenia a oslnenia z východnej strany.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS