Rodinný dom, rekonštrukcia a nadstavba, Červeňova ul., Bratislava
Ľubomír Závodný, Peter Novotný
2012

Parcela, na ktorej sa nachádza rekonštruovaný rodinný dom, je lokalizovaná na exponovanom svahovitom teréne so severovýchodnou orientáciou. Parcela je súčasťou vilovej zástavby časti Staré Mesto – Palisády. Severovýchodnú časť parcely tvorí oporný múr s garážami a z hornej úrovne terénu nad oporným múrom stál trojpodlažný objekt rodinného domu, ktorý bol využívaný ako mestská vila s funkciou veľvyslanectva.
Rekonštrukcia dôsledne nadväzuje a rešpektuje architektonický a hmotový výraz pôvodného objektu a zasahuje doňho len vytvorením preskleného arkiera v predschodiskovej a výťahovej hale a ľahkou nadstavbou ustúpeného podlažia. Tektonika otvorov objektu je zachovaná a je doplnená fragmentálne o nové výrazové prvky. Prirodzene sa využíva konfigurácia terénu a na juhozápadnej strane je objekt z obývacej izby otvorený na novovzniknutú terasu. Materiálové riešenie podobne ako hlavný urbanistický a architektonický koncept vychádza z použitia pôvodných materiálov – omietky domu doplnených o ľahký výraz ustúpeného preskleného podlažia a presklený vikier. Pridané sú úpravy oporného múru sceľujúcim hliníkovým obkladom spolu s pridanými novými hliníkovými garážovými bránami.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS