Administratívny objekt "Cassovar", Košice
Ľubomír Závodný, Tomáš Auxt, Tomáš Bartko, Peter Novotný, Miroslav Prokopič, Jana Švecková
2010

Návrh rieši komplexne celý areál. Je vytvorená hmotovo priestorová kompozícia, ktorá pokračuje, rozvíja a dopĺňa zámer prezentovaný urbanistickou štúdiou spracovanou v r. 2006 spoločnosťou Global Group a.s a ÚHA mesta Košice ako obstarávateľom. Súčasťou celého komplexu je okrem CBC I. ako 2. etapy Komplexu Cassovar aj Rezidencia Cassovar (1.etapa s právoplatným ÚR) a tiež plánovaná 3. etapa. Dvojpodlažná hmota retailu má vnímanú najmä vstupnú časť smerujúcu k centru mesta Košíc a otočenú k obytnému komplexu, ktorého parter má tiež funkciu obchodnú. Architektonické výrazové kvality sú tak kladené primárne na túto vstupnú zónu. Dôležitým prvkom celého areálu je zelená strecha retailovej časti, kde je vytvorená oddychová zelená zóna slúžiaca návštevníkom centra. Súčasne vytvára zelené átrium pre vizuálne vnímanie pracovníkov administratívy. Hlavná päťpodlažná hmota administratívy s jedným ustúpeným podlažím je vertikálne tvarovaná ako prelomený zahnutý blok, ktorého výraz má vytvárať dojem, ktorý prezentuje spoločnosť T Systems, ktorá bude užívateľom tejto budovy. Architektonicko výtvarné riešenie tak reaguje na techologickú vyspelosť spoločnosti a materiálovo sa dostáva aj do výrazových prostriedkov tejto budovy s použitím materiálov ako sú sklo a hliník. Symbolikou sa snaží korešpondovať s výrazom efektívnej a rýchlej jachty, ktorá je prezentovaná ako motív marketingových materiálov spoločnosti T Systems.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS