Rodinný dom - Vila "Kĺzavá", Bratislava
Ľubomír Závodný
spolupráca: Michal Lang, Dalibor Michalák, Stanislav Meliš
2008

Parcela, na ktorej sa nachádza novo navrhovaný rodinný dom, sa nachádza na exponovanom svahovitom teréne s južnou orientáciou, má pravidelný obdĺžnikový až lichobežníkový tvar. Terén je upravený charakteristickými ustupujúcimi terasovitými úpravami, kopírujúcimi a evokujúcimi pôvodnú konfiguráciu terénu. Tvar pozdĺžne vystupujúcej hmoty domu nie je ortogonálny, svojim pôdorysným stvárnením kopíruje rovnobežne jednotlivé strany, ktoré tvoria hranice pozemku, svojou východnou fasádou reaguje najmä na kolmý smer hranice pozemku z hornej časti a vytvára tak nerovnobežné navzájom sa otvárajúce steny. Základná urbanistická koncepcia domu je podriadená primárne orientácii na svetové strany a výhľadu na mesto. Tento koncept rozvíja filozofiu otvárania sa priestoru, výhľadu a dispozície zo severu na juh.
Základný ideový koncept urbanistického riešenia má svoje logické pokračovanie v dispozične prevádzkovej schéme novo navrhovaného objektu. Spomínané osadenie objektu na pozemku súvisí s možnosťou pešieho aj automobilového prístupu vzhľadom na vzťah k miestnej komunikácii, konfiguráciu územia, orientáciu k svetovým stranám a optimálneho rozloženia základných funkcií na  pozemku. Pozdĺžna severo-východná línia domu ponúka radenie jednotlivých prevádzok od vjazdu a vstupu do objektu, cez schodiskovú halu s knižnicou a spálňovú časť do nižšie položeného podlažia s obývacou izbou, kuchyňou a hosťovskou izbou. Z tohto podlažia sú priame vstupy na terasové úpravy po východnej aj západnej strane domu, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dispozične prevádzkového riešenia. Vonkajšie priestory nadväzujú na obytné priestory domu a oddychové a rekreačné zázemie domu. Práve značne svahovitý terén umožňuje vytvorenie doplnkových exteriérových priestorov terás, nadväzujúcich na jednotlivé časti dispozície domu, majúcich rôznu intimitu. V malej podpivničenej prednej časti domu, ktorá vhodne vypĺňa voľný priestor vzhľadom ku konfigurácii terénu je priestor záhradného nábytku a kotolne.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS