Interiéry Unilever Slovensko, Bratislava
Ľubomír Závodný, Matej Siebert
2001

Pre účely a potreby Unilever Slovensko v Bratislave boli vytypované a vybraté priestory jedného podlažia nadstavby budovy na Lazaretskej ulici. Vzhľadom na charakter objektu boli rešpektované v dispozičnom riešení konštrukčné princípy pôvodného architektonického konceptu objektu.
Architektonicko - výtvarný koncept interiérov prirodzene rozvíja princípy celkovej architektonickej koncepcie objektu. Svojim výrazom sa snaží vytvárať prostredie, zodpovedajúce prítomnosti a spoločenskému postaveniu firmy Unilever a najmä vystihujúce jeho štandard. Celkový architektonický zámer rozvíja dispozíciu s dvoma krídlami a s vyriešením kultivovaného nástupného priestoru. Rozmiestnenie jednotlivých oddelení na podlaží je spracované tak aby zostali kompaktné a boli zachované zaužívané pracovné väzby a formy.
Vstup do priestorov firmy Unilever Slovensko bude z jestvujúceho schodiska s výťahmi cez komunikačnú halu do vstupnej recepčnej časti. Recepcia a pozadie vstupnej časti sú navrhnuté tak aby boli nástupnou časťou do oboch administratívnych krídiel. Súčasťou vstupného priestoru je aj výkladec s produktmi Unilever. Vo vstupnej časti sa tak vytvoril i čakací priestor a priestor s nositeľom informácií – vitríny s vystavenými produktmi Unilever. Zo stredovej vstupnej časti a z priečnej chodby sú vstupy do priestorov recepcie, zasadačiek, hygienických buniek a kuchynky s dennou miestnosťou. Symetricky po oboch stranách sú rozmiestnené dve krídla kancelárskych priestorov. Zoskupenie je navrhnuté ako dispozičný trojtrakt so strednou chodbou a pri obvode umiestnenou veľkopriestorovou kanceláriou. Vo vnútornom trakte sú umiestnené prevažne uzatvorené priestory oddelené od chodby celosklenou priečkou.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS