Expozitúra Bankaustria Creditanstalt, Banská Bystrica
Ľubomír Závodný, Matej Siebert
2001

Architektonicko - výtvarný koncept interiérov prirodzene rozvíja princípy celkovej architektonickej koncepcie objektu. Svojim výrazom sa snaží vytvárať prostredie, zodpovedajúce prítomnosti a spoločenskému postaveniu banky a najmä vystihujúce jeho štandard.
Vytvorenie bankovej haly bolo komplikované existujúcim stenovým nosným systémom objektu. Preto sa pristúpilo k rozšíreniu pôvodných dverných otvorov a ich uvoľneniu až na maximálne možnú šírku a výšku. Ďalšími úpravami, ktorými sa priestor bankovej haly jasne zadefinoval, je úprava podlahy novou dlažbou z prírodného kameňa (žula Maracaná, štandard banky) a zníženie podhľadu v hale (potrebné aj pre rozvody štruktúrovanej kabeláže). V hale sa nachádza bankový pult, oddeľujúci klientov od pracovísk. V ľavej časti sa nachádza pracovisko pokladne, diskrétna miestnosť a komunikačné priestory, oddelené priesvitnou zasklenou stenou. Osvetlenie priestoru je riešené stropnými svietidlami, rešpektujúcimi geometriu priestoru a svietidlami zapustenými v nike podhľadu.
Tri pracoviská sú navrhnuté v zmysle dispozično prevádzkových vzťahov, štandardných pre banku. Bankový pult je riešený ako atypický výrobok, ostatný nábytok a zariadenia bankovej technológie sú navrhnuté typové. Vo „vežičke“ je navrhnutá možnosť rokovania.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS