Bytové domy "Condominium Renaissance", Bratislava
Juraj Polyák, Ľubomír Závodný
2008

Stvárnenie objektu vychádza z daností riešenej lokality, funkčnej náplne objektu ako aj samotného dispozično–prevádzkového riešenia. Prioritne sa však viazalo na filozofiu bývania v terasovom dome. Objekty na strane jednej prezentujú svojim stvárnením a výrazom súčasný dizajn, na strane druhej sa však pokúšajú o jednoduchosť výrazu, ktorá je poeticky ozvláštnená plasticitou fasád. Vzhľadom na spomenuté atribúty majú vždy dvojice domov inú výrazovú charakteristiku, ktorá sa však vo výslednom výraze snaží o celistvosť. Mierne odlišnosti v tvarovaní domov sú medzi hornými a dolnými domami. Domy A až D majú bočné strany svojej hmoty tvarovo ozvláštnené otvárajúcimi sa stenami s odlišnými rozmermi okenných otvorov. Farebnosť riešenia dvojíc domov A+B, C+D a F+G je navzájom odlišná. Samostatnou farebnou kombináciou je riešený tiež samostatne stojaci objekt E. Ustúpené podlažia jednotlivých domov sú tiež riešené tvarovo individuálne, avšak rovnako po jednotlivých dvojiciach. Dotvorenie spevnených plôch, zazelenených terás a malej architektúry umocňujú celkový výraz týchto bytových domov.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS