Rodinný dom - Vila "Bobo", Bratislava - Rača
Ľubomír Závodný, Daniel Priehoda
1998

Podmienky pomerne komplikovanej a ťažko dostupnej parcely do značnej miery ovplyvnili celkový koncept osadenia domu. K domu sa prichádza z južnej strany popri vinohradoch po privátnej komunikácii, ktorá je trasovaná kolmo na svah.
Severovýchodná uličná fasáda je koncipovaná ako bariérová stena, ktorá plní funkciu ochranného filtra domu pred nepriaznivými vplyvmi počasia. Zároveň tvorí kulisu, o ktorú sa opiera samostatne tvarovaný a členený kubus rodinného domu. Juhozápadný pohľad vypovedá o tomto scénografickom koncepte, kde je jasne identifikovateľná zadná bariérová stena, ktorá prečnieva nad pultové strechy dvoch častí domu. Motív bariérovej steny je rozložený v dvoch polohách a v dvoch výškových úrovniach podobne ako sa v dvoch objemových častiach rozohráva samotný dom. Do takto pripravenej scény, ktorú podporuje aj priestranná drevená záhradná terasa v okolí domu, je osadená dispozícia primerane veľkého rodinného domu. Spomínané princípy sú v pôdoryse jasne čitateľné.
Funkčné celky sú rozložené do troch podlaží. V suteréne je okrem technicko-skladového zázemia umiestnená garáž pre dve autá, ktorá je priamo z ulice prístupná širokou rampou. Odtiaľ je jednoramenným schodiskom cez samostatnú predsieň prístupná hala domu. Ústrednou časťou domu je obytná hala na 1. nadzemnom podlaží. Má centrálnu polohu a takmer štvorcový pôdorys. Priestor haly prebieha cez dve podlažia, ktoré sú prestrešené pultovou strechou.
Dispozícia je ukončená na najvyššom podlaží s dvoma samostatnými spálňami detí so spoločnou hygienou a šatníkom. Táto časť je takmer zhodná so spálňovou časťou na nižšom podlaží.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS