Administratívna budova "Westend", Bratislava - Patrónka
Ľubomír Závodný, Juraj Sumbal
2001

Na základe širších sídelných súvislostí i väzieb na bezprostrednú štruktúru zástavby a v nadväznosti na územný plán mesta Bratislava, boli stanovené aj hlavné zásady prestavby a hlavne nadstavby riešenia pôvodného administratívneho objektu Lignoprojekt. Hlavným výrazovým kritériom je architektonicko-výtvarné vyjadrenie súčasnosti a kontextuálneho naviazania na jestvujúcu zástavbu. Objekt sa nachádza v časti Bratislava - Patrónka patriacej do časti Karlova Ves. Prestavba a nadstavba administratívneho objektu má bodový a kompaktný charakter. Akcent na kvalitu architektonického výrazu je kladený kompaktne na celú fasádu objektu. Vytvorený je materiálový a tvarový akcent, ktorý súčasne spĺňa viac funkcií – vytvára pravdivý obraz časového posunu medzi pôvodným objektom a nadstavbou. Architektonický výraz objektu z Lamačskej cesty je riešený ako hlavový – je tu použitá celopresklená fasáda doplnená o vetracie protihlukové mriežky. Tvarový akcent je kladený na asymetrické plné bočné steny s hliníkovým obkladom. Celkovo administratívny objekt výrazovo pôsobí scelujúco s jemnými špecifickými odlišnosťami jednotlivých častí (spodok a nadstavba) a fasád. K objektu prislúchajú aj garáže.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS