Kláštor Klarisiek Kapucínok, Kopernica
Ľubomír Závodný, Damián Berec
1998

Kláštor Klarisiek Kapucínok je prvým svojho druhu na Slovensku od Jozefských reforiem v 18. storočí, ktoré tento typ rádov zrušili. Po dlhšom hľadaní vhodnej lokality sa rádové sestry rozhodli pre Kopernicu, malú dedinku v Kremnických vrchoch. Nový kláštor vyrástol ako rozšírenie areálu pôvodného gotického kostola zo 14. storočia v mierne stúpajúcom teréne južného svahu. Jadrom priestorového konceptu novostavby je kaplnka, ktorej kruhový pôdorys je líniou klauzúry (hranice oddeľujúcej laikov od zasvätených) rozdelený na verejnú a kláštornú časť. Okolo verejnosti neprístupnej časti kaplnky vyrastá na benediktínmi vybudovanom vzťahu chrám - dormitár - krížová chodba - rajská záhrada, stavba kláštora. Prízemná budova so sedlovou strechou vytvára nádvorie, ktoré sa rozkladá na miernom úbočí. Jeho pôdorys vymedzuje rajskú záhradu, ktorú zo všetkých strán uzatvára podlubie - krížová chodba. V zadnej časti záhrady je umiestnený východ do priľahlej hospodárskej záhrady kláštora. Malá zvonica s jedným zvonom je konštrukčnou súčasťou oblúka vnútorného schodiska. Konzolovito vyložené samonosné rameno schodiska pôsobí dojmom príslovečných schodov do neba. Vznáša sa takmer nehmotne a je jediným výtvarným gestom tejto skromnej, svojmu účelu plne podriadenej architektúry. Verejnosti prístupná časť areálu je obohatená dvojpodlažnou kockou fary so stanovou strechou.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS