Evanjelický kostol, Nitra
Juraj Polyák, Ľubomír Závodný
1995

Objekt kostola, ktorý je vlastne štruktúrou viacerých priestorov - celebračného priestoru, fary a evanjelizačného centra, dopovedá rozrušený mestský blok v bezprostrednom centre Nitry. Objekt je situovaný v nároží, čo umožnilo veľkorysé pôdorysné riešenie v tvare otvorenej náruče. V centre kompozície je situovaný oválny chrámový priestor, pôsobivo presvetlený strešným svetlíkom, ktorý vznikol rozrezaním plochy strechy a nadvihnutím jednej časti. Fara v podobe trojpodlažného hranolu sprostredkúva kontakt s existujúcou susednou stavbou prostredníctvom presklenej hmoty. V duchu evanjelickej prísnosti je kostol striedmy a civilný. Pôsobivé sú veľké oblúky železobetónových stien s niekoľkými otvormi, ktoré zvýrazňujú vysunuté kamenné žiletky nadokenných ríms. Tradičnú symboliku kostola preberá subtílna konštruktivistická veža s krížom.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS