Bytový a kancelársky dom, Bratislava
Juraj Závodný, Ľubomír Závodný
2001

Dvojica domov je navrhnutá v bezprostrednom dotyku s rušnou Trnavskou cestou. Jeden je prenajímateľným kancelárskym objektom, druhý bytovým domom. Oba objekty sú bohato štruktúrované jemným členením fasády. Zatiaľ čo kancelársky objekt pôsobí ofenzívne prostredníctvom strešnej nadstavby v podobe akejsi korunky, obytný dom je defenzívnejší aj vďaka strešnej nadstavbe v podobe konkávneho oblúka. Nárožný objekt je kompaktnejší a navonok možno na ňom čítať prísnosť a dravosť budúcich nájomníkov. Druhý dom evokuje naopak pokojnejšiu atmosféru obytného prostredia. Veľké hladké plochy na fasáde kontrastujú s hustým členením hlukových bariér (od ktorých sa v realizácií upustilo). Oba domy sa nepriečia tradičnému zloženiu z podnože, tela a ukončujúcej strechy. Pri využití výrazových prostriedkov moderny však tieto časti nezodpovedajú archetypickej predstave o ich vzhľade.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS