Bytový dom "Nad Lúčkami", Bratislava
Juraj Závodný, Ľubomír Závodný
1999

Dom "Nad lúčkami" stojí podobne ako ten v Šamoríne na rozhraní staršieho sídliska a reliktu zástavby rodinných domov. Opakuje sa aj osadenie do terénu a natočenie zaobleného nárožia smerom k hlavnej nástupnej línii, ktorou dom preberá funkciu akéhosi prológu k následnej hre figúr sídliskových objektov, ulíc a ciest. Ale aj v ďalších vrstvách domu vstu­pujeme na známu pôdu: štvorcový základ kompaktnej hmoty, prísna pravouhlá zostava vo vnútri a mierne uvoľnene primárnej geometrie smerom k plášťu, prehľadné funkcionálne dispozície bytov, vzorová orientácia na svetové strany, moderovanie výhľadov a samozrejme stĺp vo vnútri voľného priestoru za oblúkom. Formálna syntax domu Nad lúčkami je v porovnaní so Šamorínom menej abstraktná. Kým v Šamoríne výtvarne dominuje odvážna corbusierovská kompozícia otvorov v oblúku nárožia, v Bratislave sa v tejto polohe ocitli jednodu­ché pásové okná. Podstatne rozdielne a i profesionálne zrelšie je vyriešený prístup k bytom. Chodbu nahradia priestranná centrálna hala s kruhovým "zrkadlom". Presvetľuje ju kužeľový svetlík, prekvapivo vyčnievajúci z plochej strechy. A práve tento motív je jedným z bodov, kde sa nenápadne vynára pluralita. Kým celý dom ovláda prísny geometrický systém v ploche i v priestore, strecha je spolu so svetlíkom síce dôkladne premyslenou, ale predsa len nepravidelnou sústavou. Pluralita je prítomná i v principiálnom profile domu. Závodní použili súčasný dispozičný, výtvarný i konštrukčný aparát, ktorý rezonuje s aktuálnymi stredoeurópskymi tendenciami. Zároveň sa však pridržali tradičnej, dávnejšie osvojenej trojdielnej hmotovej osnovy. Sokel stvárnili ako masívnu, drsným obkladom pokrytú podnož zjemnenú ležatými štrbinovými otvormi. Aj telo predstavuje tra­dične chápaný objem, i keď formy použitých detailov vychádzajú z moderných technológii. A potom je to pre Závodných typický vrchnák, najvyššie poschodie, vo vnútri príznačne zdržanlivé a zvonka tvarovo nečakane výrečné. V dvoch podlažiach rozšírenej podnože na nie práve ideálnom podloží sú parkovacie miesta a skladovacie jednotky. Na podnož nadväzuje zasunutý štvorcový parter s prenajímateľnými, samostatne prístupnými prevádzkami. Svoju funkciu zviditeľňuje prostredníctvom vlastného, od zvyšku domu nezávislého režimu presklených plôch. Ostatných sedem podlaží je obytných. Počet bytov na poschodí sa môže pohybovať od štyroch do šesť. Byty nie sú luxusné. Ich nadštandardnosť spočíva v typovej pestrosti, prispôsobivosti a humánnej prívetivosti priestorov, priehľadov, povrchov i detailov.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS