Bytový dom "D", Šamorín
Ľubomír Závodný
1997

V malomestskom prostredí Šamorína sa zrodil jeden z prvých projektov bývania po roku 1989. Dodnes predstavujú realizované bytové domy na juhozápadnom okraji mesta výborný príklad architektúry tohto žánru. Na princípe komorného urbanizmu mestských víl vznikla štvorica 5-podlažných bodových domov. Dom "D" je prvým od centra mesta. Jeho tvar vychádza z geometrie jednoduchého hranolu so štvorcovou podstavou. Na každom jeho podlaží sú na prísne racionálnej pôdorysnej osnove situované štyri byty. Prízemie je obohatené aj o malé prenajímateľné prevádzky. Poloha domu bola zrejme jedným z dôvodov pôsobivého výtvarného stvárnenia jeho vstupného priečelia. Tvorí ho oblé vysunuté nárožie podopreté okrúhlym stĺpom. Na hladkej ploche omietnutej steny vyniká nepravidelná textúra okenných otvorov. Smelé corbusierovské gesto nárožia je najvýraznejším momentom kompozície. Južná a východná fasáda je v duchu elementárnej funkčnosti lemovaná dlhými balkónmi. Plochú strechu domu ozvláštňuje konzolovité vyloženie strešnej nadstavby v jej južnej časti.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS