Kaviareň Metropol - interiér, Bratislava
Ľubomír Závodný, Matej Siebert
1997

Kaviareň nadväzuje na tradíciu bývalej kaviarne a čitárne umiestnenej v zvýšenom prízemí tohto nárožného funkcionalistického domu. Priestor dnešnej kaviarne je na prvom poschodí objektu. Prístupný je cez neveľký vstup s priestorom šatne a vloženým dvojramenným schodiskom, ktoré dominuje vstupnému priestoru. Ušlachtilý materiál má vypracovaný subtílny detail. V kontraste k tektonike schodiska stojí šatňový pult, organická skulptúra obličkového tvaru na subtílnych kovových nôžkach. Dôkladná kapotáž stien (buková dyha) vstupnej časti, ale aj ostatných priestorov kaviarne naznačuje ráz prevádzky, ukľudňuje a tlmí. Dlažba reaguje na pôvodnú diagonálnu dlažbu starej kaviarne. Schodisko ústí na prvom poschodí do predsália s hygienickým zariadením. Na tento priestor nadväzuje kaviareň, ktorá sa delí na reštauračnú, kaviarenskú či klubovú časť a malý salónik v podobe akéhosi apendixu v závere pozdĺžneho priestoru. V prvej časti kaviarne, ktorá má skôr reštauračný ráz, je vyššie sedenie - polokreslá a lavice pod oknami s hranatými stolíkmi na kužeľovitej nohe. Hlbšie v priestore kaviarne je umiestnené klubové sedenie. Nízke kruhové stolíky, pohodlné kresielka, bodové osvetlenie a znížený podhľad znásobujú pocit intimity. Salónik v závere je opticky oddelený a môže poskytnúť útočisko neveľkej uzavretej spoločnosti. Výtvarná koncepcia kaviarne vychádza z kultovej estetiky tradičnej bratislavskej prvorepublikovej kaviarne.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS