Expozitúra Bankaustria Creditanstalt, objekt AWT, Bratislava
Ľubomír Závodný, Matej Siebert
1999

Pre účely a potreby bankovej filiálky Creditanstalt, a.s. v Bratislave boli vytypované a vybrané priestory parteru a 1. poschodia budovy Autocentra AWT Bavaria na Rožňavskej ceste. V objekte AWT Bavaria sa nachádza predajňa automobilov a servisné služby pre vybrané typy vozidiel. Súčasťou priestorov sú i kancelárske priestory. Architektonicko - výtvarný koncept interiérov prirodzene rozvíja princípy celkovej architektonickej koncepcie objektu. Svojim výrazom sa snaží vytvárať prostredie, zodpovedajúce prítomnosti a spoločenskému postaveniu banky a najmä vystihujúce jeho štandard. Vstup do celého objektu je z kruhového nárožia z Rožňavskej cesty. Samotná filiálka má samostatný vstup z priestoru parkoviska pozdĺž Rožňavskej cesty a samozrejme i priamo z predajne automobilov. Od hlavného vstupu je prechod cez malú 24-hodinovú zónu vybavenú príslušnou bankovou technológiou. Cez 24-hod. zónu je priama väzba automatickými posuvnými dverami do bankovej haly. Bankový priestor má v oboch podlažiach trojuholníkový tvar. V bankovej hale bude priehradkový systém obsluhy klientov s pracoviskami pri zadnej stene. Pozdĺž zadnej steny a popred stenu je navrhnutá nová sklenená stena, ktorá dispozične vymedzuje a oddeľuje obslužné prevádzky filiálky. Riešenie podlahy bankovej haly bude z kamennej štvorcovej dlažby sivej farby so skladbou v smere rovnobežnom s dilatáciami podlhového vykurovania. V bankovej hale je navrhnutý nový prechod z autocentra AWT zasklenou stenou s dverami. Cez bankovú halu je priamy prístup na schodisko do druhého nadzemného podlažia s ďalšími jednateľskými pracoviskami. V časti obvodovej steny sú vytvorené štyri pracoviská s rokovacími stolmi pre klientelu. V pozdĺžnom zadnom interiérovom trakte je sociálne zázemie s kuchynkou a rokovací priestor. Na bočnej stene je navrhnutý obklad so vstavanými skriňami. Stena je obložená jednoducho tvarovaným veľkoplošným dreveným obkladom.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS