Pavilón Investičnej a rozvojovej banky, Bratislava
Ján Bahna, Ľubomír Závodný
1993

V rámci rekonštrukcie parteru administratívneho domu z 50. rokov pre pobočku IRB vznikla potreba rozšíriť zariadenie do priľahlého dvora. Abstraktný geometrický tvar - hranol na lichobežníkovej podstave vstupuje do stiesneného priestoru dvora a dôsledne využíva jeho priestorový potenciál. V jeho vnútri sa rozvíja priestorová centrála komornej bankovej haly. Prízemný objekt je zastrešený plochou strechou, ktorú v diagonále pretína plytký svetlík. Ten rozdeľuje strop a pokračuje v nárožnom presklení na jednej strane priestoru a masívnym stĺpom na jeho protiľahlej strane. Spojenie pôvodného objektu s novotvarom zabezpečuje subtílny kŕčok, zastrešený presklenou klenbou. Pobočka IRB je jednou z prvých bankových realizácií po roku 1989. Napriek tomu nie je poznačená dobovým formalizmom a materiálovým hýrením. Jej jasný priestorový koncept vychádzajúci z geometrických vzťahov je hodnotným nadčasovým názorom.


©2017 Architektonická kancelária • Mapa stránok • Podmienky použitia • PDA • RSS